Radyatör Montajı Tekniği - I :
Radyatörünüzün modeli ne olursa olsun aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi kalorifer tesisatına bağlayabilirsiniz.  Yeni yapılacak olan tesislerde kullanılacak modelin önceden belirlenmesi ve tesisat altyapısının beğenilen model doğrultusunda hazırlanması gerekir. Aksi halde, duvar kazılması, fayans kırılması vs. gibi istenmeyen durumlarla karşılaşma olasılığı yüksektir.  Önceden model seçimi yapılmadan yapılan tesisat altyapısına uygun olarak beğendiğiniz modeli kullanmak özel imalata gireceği için size hem paradan hem de zamandan kaybettirecektir.
 

Üstten Giriş Alttan Çıkış
Çok klasik bir bağlantı şeklidir. Kalorifer tesisatı boruları radyatöre sol taraftan ya da sağ taraftan altlı-üstlü bağlanır. Boruların yönünün sağda ya da solda olması radyatörün çalışmasını etkilemez. Bu yön tesisatın geliş yönüne uygun olarak seçilir.

Bu tip bağlantı şekli radyatör yatay uzunluğunun 150 cm olmasına kadar uygulanabilir. radyatör genişliği 150 cm geçerse mutlaka aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere çapraz bağlantı yapılmalıdır.

   

Çapraz Bağlantı
En sağlıklı bağlantı şeklidir. Radyatörlerin en verimli çalışması ancak bu bağlantının uygulanması ile mümkündür.

Her durumda eni 150 cm'i geçen tüm radyatörlerde bu tip bağlantı şeklinin uygulanması verimlilik için bir zorunluluktur.

   

Attan Giriş, Alttan Çıkış
Özellikle son yıllarda tesisat borularının bir kılıf içinden döşeme şapı içerisinden götürülmesi yaygınlaştığı için çok tercih edilen bir bağlantı şeklidir.

Bu tip bir bağlantı yapılacaksa, radyatörlerin siparişi esnasında mutlaka satıcı firmaya bu konuda bilgi verilmelidir. Bu tip tesisat bağlantılar için üretilen radyatörlerin içine kısa devre oluşmaması için üretim sırasında yön tıkacı konur.

   

Attan Giriş, Alttan Çıkış
Bu örneğimizde de yukarıdaki bağlantı şeklinde olduğu gibi bir uygulama yapılır.

Buradaki şekilde, radyatörün alt köşelerinden tesisat bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Bu durumda yine sipariş anında bunun belirtilmesi gerekir.